[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาด่านถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ - ช่องจวม อำเภออัลลองเวง


เสาร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาด่านถาวรช่องสะงำ-ช่องจวม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้อง นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรมีชัยที่เกี่ยวข้อง ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาด่านถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ และช่องจวม อำเภอ อัลลองเวง โดยมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรมีชัย เห็นสอดคล้องกันว่าจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน 6 ข้อประกอบด้วย

การแก้ไขปัญหาการค้าขายบริเวณด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ ฝ่ายไทย โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และด่านศุลกากรช่องจอม (ช่องสะงำ) จะได้จัดทำคู่มือเผยแพร่เกี่ยวกับการเสียภาษี การเสียค่าธรรมเนียม เป็นภาษาไทยและภาษาเขมร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทั้ง 2 ฝ่าย หากเกิดปัญหาขอให้ทั้ง 2 จังหวัด ประชุมหารือโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า ราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นคราวๆ ไป

ความร่วมมือด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้า-ออก บุคคลทั้ง 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรมีชัย เห็นพ้องต้องกันที่จะใช้เอกสารข้ามแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ผ่านทางช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ - ช่องจวม จังหวัดอุดรมีชัย มีกำหนดเวลา 5 วัน 4 คืน โดยให้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา ถึงจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐ และเดินทางเข้าประเทศไทยถึงจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันของทั้ง 5 จังหวัด เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอรัฐบาลผ่านหน่วยงานตามขั้นตอนเพื่อประกาศให้มี ผลในทางปฏิบัติ

ความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทั้ง 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรมีชัย มีความเห็นสอดคล้องกันให้มีการเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี - จังหวัดศรีสะเกษ (ช่องสะงำ) ถึงจังหวัดอุดรมีชัย (อำเภอ อัลลองเวง) - จังหวัดเสียมราฐ โดยจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันของทั้ง 5 จังหวัด เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะนำเสนอรัฐบาลผ่านหน่วยงานตามขั้นตอนเพื่อประกาศให้มีผลในทางปฏิบัติ

การเสนอขอให้มีการเปิดจุดผ่านแดน ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนช่องพระพะลัย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษยินดีจะรับไปประชุมในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเสนอรัฐบาล ผ่านหน่วยงานตามขั้นตอนเพื่อสรุปนำเรียนจังหวัดอุดรมีชัยต่อไป การเสนอให้อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การส่งเสริมด้านการเศรษฐกิจมีศักยภาพชัดเจน ทั้ง 2 ฝ่าย จะเสนอให้อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย และอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านหน่วยงานตามขั้นตอน

และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษยินดีให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษา และประชาชนชาวกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัย โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแจ้งหลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่สามารถ เข้ารับการศึกษาให้ทราบ

ซึ่งผลการประชุมร่วมกันทั้ง 2 จังหวัด จะนำเสนอรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านหน่วยงานตามขั้นตอนเพื่อประกาศให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป


ฉัตรชัย พรหมมาศ/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

http://www.sisaket.go.th/activities_news1/list.php?id_title=01280

เข้าชม : 2416

ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอภูสิงห์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน "หลวงปู่สรวง" ๑๓ - ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 23 มิ.ย. 2562
      ประกาศโรงเรียนบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 26-30 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562
      สาวโรงงานสุดเฮง รับโชคใหญ่ 12 ล้านบาท หลังไปกราบหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ซื้อตามเลขที่เสี่ยงเซียมซีได้เลขท้าย 3 ตัวตรงๆ 31 ธ.ค. 2561
      ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ตลาดประชารัฐวัดไพรพัฒนา (ตลาดอาเซียน) ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ 30 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562 24 ธ.ค. 2561
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ 18 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง 15 ก.ย. 2561
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป