[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by PHUSING.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

  

15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดศรีสะเกษ [154]
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานส่งมอบวัสดุอุปกรณ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557
13 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกเทิดพระเกียรติ ที่วัดเจียงอีศรีวราราม [161]
จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกเทิดพระเกียรติ เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่วัดเจียงอีศรีวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
13 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
พมจ.ศรีสะเกษ คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ [159]
พมจ.ศรีสะเกษ ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
6 มี.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าศรีสะเกษประชุมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ [262]
นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายศิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด ศรีสะเกษ นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประ
6 มี.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าศรีสะเกษประชุมการเตรียมการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน 14–16 มีนาคม 2557 [270]
นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการและความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจ ของแต่ละฝ่าย
6 มี.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ [300]
นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประกอบด้วยตำบลโดด ตำบลเสียว ตำบลผือใหญ่ ตำบลหนองม้า และตำบลอีเซ รวม 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เป็นวงกว้างจำน
6 มี.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าศรีสะเกษนำคณะรับพระราชทานไฟพระฤกษ์ ศรีสะเกษเกมส์ [267]
นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 \"ศรีสะเกษเกมส์” โดยเดินทางไปกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราช
4 มี.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 112 สาขาศรีสะเกษ [272]
นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาลำดับที่ 112 โดยมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
24 ก.พ. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษจัดแข่งขันตีเหล็กครั้งที่ 5 [233]
นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันการตีเหล็กครั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการตีเหล็กของชนเผ่าส่วยศรีสะเกษ
24 ก.พ. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4-8 มีนาคม 2557 เลือกตั้ง 30 มีนาคม 2557 [294]
นายทรงเกียรติ เสนาพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษว่า สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 จะครบวาระในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 118 บัญญ
9 ม.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
แพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการประชาชนบ้านแดง หมู่3 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ [291]
นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการตรวจรักษาและคัดกรองโรค แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านบ้านแดง หมู่ 3 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ แล
9 ม.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดพระวิหาร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน [281]
จังหวัดศรีสะเกษ จับมือกับจังหวัดพระวิหาร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นำสินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษ ไปแสดงและจำหน่าย ราชอาณาจักรกัมพูชา
17 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านหนองกอง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ [344]
“พล.ท.ชาญชัย” มทภ.2 เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านหนองกอง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาปรับใช้ในทุกครัวเรือนขจัดความยากจน เผยคว้าชนะเลิศโครงการ “ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของภาคอีสาน
17 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
รถครูโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน จ.ศรีสะเกษ เกิดอุบัติเหตุหลังนำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการจังหวัดมุกดาหาร [331]
เกิดอุบัติเหตุรถครูโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน จ.ศรีสะเกษ ถูกกระบะเฉี่ยวชนลงข้างทางได้รับบาดเจ็บรวม 5 คน หลังนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จังหวัดมุกดาหาร ส่วนรถยนต์นักเรียนโดยสารมาคนละคันไม่ได้รับอุบัติเหตุแต่อย่างใด
17 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2557 ระหว่าง 27 ธ.ค. 56-5 ม.ค. 57 [351]
จังหวัดศรีสะเกษจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2557 ระหว่าง 27 ธ.ค. 56-5 ม.ค. 57 พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย ทั้งการเดินแฟชั่น การประกวดธิดาสี่เผ่าไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตร
17 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ ขยายเวลาเที่ยวชมผามออีแดงรับปีใหม่ 2557 [325]
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมผามออีแดง ประตูสู่ปราสาทพระวิหาร รับเทศกาลปีใหม่ 2557 จากเดิมเวลา 07.30-16.30 น. เป็น 05.00 -18.00 น.
14 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
เพลิงไหม้รถยนต์กระบะหน้าศรีสะเกษกิจเจริญไทย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ คาดสาเหตุจากระบบไฟภายในห้องโดยสาร [315]
ระทึก เพลิงไหม้รถยนต์กระบะ หน้าศรีสะเกษกิจเจริญไทย ถนนขุขันธ์ คนขับโดดหนีทัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ คาดสาเหตุจากระบบไฟภายในห้องโดยสาร
14 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
คนถูกยิงหน้ารุ่งโรจน์รับซื้อของเก่า จ.ศรีสะเกษ ถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดใกล้กันพบถุงใส่อาวุธปืนตกอยู่ [333]
เกิดเหตุมีคนถูกยิงหน้ารุ่งโรจน์รับซื้อของเก่า ถนนรอบเมืองใต้ (เส้นวัดเลียบ) ผู้บาดเจ็บเป็นหญิง ถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดขณะซ้อนรถจักรยานยนต์ ใกล้กันพบถุงใส่อาวุธปืนตกอยู่ข้างข้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ขขม 55 ศก. และบัตรพนักงาน เซเว่
14 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศตามหากระบะ ISUZU D-MAX HILANDER โดนขโมยหมายเลขทะเบียน บน 560 ศรีสะเกษ [317]
มือดีแอบขโมยรถกระบะ ISUZU D-MAX HILANDER สีเทา หมายเลขทะเบียน บน 560 ศรีสะเกษ จอดข้างหลังโรงพยาบาลศรีสะเกษ ช่วงเวลา 00.00 น.ทราบหาย 08.00 น.พี่น้องชาวเฟสอ่านแล้วช่วยแชร์ต่อด้วย หรือพบเบาะแส โทร 082-6076013 มีรางวัลให้
14 ธ.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
คณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ [304]
สถานเอกอัครราชทูต โดยคณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกษ สร้างความสัมพันธ์ ในการเปิด AEC การค้าการลงทุน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ทั่วไป