[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ

อัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทาง แต่ละหมวด แต่ละสาย ในจังหวัดศรีสะเกษ


อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

อัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทาง แต่ละหมวด แต่ละสาย ในจังหวัดศรีสะเกษ

อัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทาง แต่ละหมวด แต่ละสาย ในจังหวัดศรีสะเกษ

**รถโดยสารในจังหวัดศรีสะเกษ มี 2 หมวด คือ หมวด 1 และหมวด 4 โดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดศรีสะเกษ 

 1. หมวด 1 สายที่ 1 ชื่อเส้นทาง บ้านหอย - บ้านบก
 2. หมวด 1 (อำเภอกันทรลักษ์) สายที่ 1 ชื่อเส้นทาง ชุมชนป่าไม้พัฒนา - โรงเรียนมารีอุปถัมภ์
 3. หมวด 1 สายที่ 2 ชื่อเส้นทาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ - โรงเรียนบ้านหนองครก
 4. หมวด 1 สายที่ 2 ชื่อเส้นทาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ - โรงเรียนบ้านหนองครก
 5. หมวด 1 (อำเภอกันทรลักษ์) สายที่ 3 ชื่อเส้นทาง บ้านป่าไม้พัฒนา - วัดขนาวนาราม
 6. หมวด 1 สายที่ 4 ชื่อเส้นทาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์- สวนสัตว์ศรีสะเกษ

  เพิ่มเติม อัตราค่ารถโดยสารในจังหวัดศรีสะเกษ หมวด 3
  โดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

  1. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน
  2. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถตัดช่วง ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์
  3. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านจาน
  4. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านเขิน
  5. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านกราม
  6. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านตูม - บ้านไพรงาม
  7. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านโพนแดง
  8. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถตัดช่วง ศรีสะเกษ - บ้านทุ่ม - บ้านหนองจิก

   
 7. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่
 8. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่ ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านดวนใหญ่
 9. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่ ช่วง ศรีสะเกษ - อำเภอวังหิน
 10. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่ ช่วง ตะรางสวาย - ปรางค์กู่
 11. หมวด 4 สายที่ 4185 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ขุขันธ์
 12. หมวด 4 สายที่ 4185 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ช่องสะงำ
 13. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย
 14. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านขี้เหล็กใหญ่
 15. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านค้อ
 16. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านจาน
 17. หมวด 4 สายที่ 4187 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ราษีไศล
 18. หมวด 4 สายที่ 4189 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ขุนหาญ
 19. หมวด 4 สายที่ 4189 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ขุนหาญ ช่วง ขุนหาญ - หัวช้าง
 20. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์
 21. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์ ช่วง กันทรารมย์ - อำเภอโนนคูน
 22. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์ ช่วง กันทรารมย์ - บ้านเขิน
 23. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์ ช่วง กันทรลักษ์- วิทยาลัยการอาชีพ
 24. หมวด 4 สายที่ 4278 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - ปรางค์กู่
 25. หมวด 4 สายที่ 4281 ชื่อเส้นทาง ห้วยทับทัน - บึงบูรพ์
 26. หมวด 4 สายที่ 4282 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - ปรางค์กู่
 27. หมวด 4 สายที่ 4292 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ขุขันธ์
 28. หมวด 4 สายที่ 4292 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ขุขันธ์ ช่วง ขุขันธ์ - บ้านลุมพุก
 29. หมวด 4 สายที่ 4292 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ขุขันธ์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านลุมพุก
 30. หมวด 4 สายที่ 4293 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ตะเคียน - ขุขันธ์
 31. หมวด 4 สายที่ 4298 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- ขุขันธ์
 32. หมวด 4 สายที่ 4301 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - กันทรลักษ์
 33. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราศีไศล - ยางชุมน้อย
 34. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - ยางชุมน้อย ช่วง ราษีไศล - บ้านหนองปลาดุก
 35. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - ยางชุมน้อย
 36. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - ยางชุมน้อย ช่วง ราษีไศล - บ้านหนองปลาดุก
 37. หมวด 4 สายที่ 4313 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ไพรบึง
 38. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย
 39. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย ช่วง กันทรารมย์- บ้านหนองแสง
 40. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย ช่วง กันทรารมย์- บ้านแสงใหญ่
 41. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย ช่วง กันทรารมย์- บ้านเจี่ย
 42. หมวด 4 สายที่ 4316 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - อำเภอบึงบูรพ์
 43. หมวด 4 สายที่ 4395 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำเกลี้ยง
 44. หมวด 4 สายที่ 4428 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านคำสะอาด
 45. หมวด 4 สายที่ 4429 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อำเภอบึงบูรพ์
 46. หมวด 4 สายที่ 4430 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - บ้านแข้- อุทุมพรพิสัย
 47. หมวด 4 สายที่ 4466 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านปิงโปง
 48. หมวด 4 สายที่ 4467 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านเขิน
 49. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม
 50. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านผักแผว
 51. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านจาน
 52. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านเขิน
 53. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านหนองบาง
 54. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านคล้อ
 55. หมวด 4 สายที่ 4471 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านกุดเสลา
 56. หมวด 4 สายที่ 4471 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านกุดเสลา
 57. หมวด 4 สายที่ 4472 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - สำโรงเกียรติ์
 58. หมวด 4 สายที่ 4485 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - เขาพระวิหาร
 59. หมวด 4 สายที่ 4485 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - เขาพระวิหาร ช่วง กันทรลักษ์- บ้านด่าน
 60. หมวด 4 สายที่ 4485 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - เขาพระวิหาร ช่วง กันทรลักษ์- บ้านท่าสว่าง
 61. หมวด 4 สายที่ 4518 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - ขุขันธ์
 62. หมวด 4 สายที่ 4533 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - บ้านตาโกน
 63. หมวด 4 สายที่ 4533 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - บ้านตาโกน ช่วง อุทุมพรพิสัย - บ้านหนองแคน
 64. หมวด 4 สายที่ 4533 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - บ้านตาโกน ช่วง อุทุมพรพิสัย - บ้านโนนดู่
 65. หมวด 4 สายที่ 4559 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านกระเดา
 66. หมวด 4 สายที่ 4560 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านด่าน
 67. หมวด 4 สายที่ 4562 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านโพธิ์
 68. หมวด 4 สายที่ 4563 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านคลีกลิ้ง
 69. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย
 70. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านยาง
 71. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านเปือย
 72. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านขามเปือย
 73. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านสร้างปี่
 74. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านโนนคูณ
 75. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านคอนกาม
 76. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านด่านนอกดง
 77. หมวด 4 สายที่ 4691 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์สะโบว์
 78. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์
 79. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านขนุน
 80. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านโสน
 81. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านหนองคล้า
 82. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านห้วยตามอญ
 83. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านโอปังโกว์
 84. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์
 85. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ - ช่องสะงำ
 86. หมวด 4 สายที่ 4693 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านสกุล
 87. หมวด 4 สายที่ 4694 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านซำขี้เหล็ก
 88. หมวด 4 สายที่ 4694 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านซำขี้เหล็ก ช่วงขุนหาญ - บ้านหนองบัวเรณ - บ้านห้วยจันทร์
 89. หมวด 4 สายที่ 4695 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านจองกอ
 90. หมวด 4 สายที่ 4695 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านจองกอ ช่วงขุนหาญ - บ้านกระเบา - บ้านห้วยจันทร์
 91. หมวด 4 สายที่ 4696 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านตาปรก
 92. หมวด 4 สายที่ 4697 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านภูฝ้าย

https://www.dlt.go.th/site/sisaket/m-news/6267/view.php?_did=13614

เข้าชม : 732

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ 5 อันดับล่าสุด

      อัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทาง แต่ละหมวด แต่ละสาย ในจังหวัดศรีสะเกษ 3 ก.ค. 2561
      ตารางเดินรถ จองตั๋วรถทัวร์ สมบัติทัวร์ Sombat Tour กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ 3 ก.ค. 2561
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป