[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

ทั่วไป

ชพค.โครงการ 7


พุธ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554

 

คู่มือโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

http://www.spkeisan.com/attach/news_1315493549_คู่มือการกู้เงินสามล้าน.rar

 

แบบฟร์อมเงินกู้ ช.พ.ค. ขยายวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

http://www.spkeisan.com/index.php?name=news&file=readnews&id=39

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ธนาคารออมสินได้แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรดอกเบี้ย  โดยกำหนด  MLR เท่ากับ 6.25 บาท  ขณะนี้ธนาคารได้แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม 2554  อัตราต่อปีจากร้อยละ 6.25  เป็นร้อยละ  6.50  บาท  และเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2554  จากร้อยละ  6.50  เป็น ร้อยละ  6.875  บาท ธนาคารจึงแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเงินชำระหนี้รายเดือน ตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน  2554  เป็นต้นไป

ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ชพค.

 

บอร์ดช.พ.ค.-ช.พ.ส. แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์ ทั่ว ๆ ไป

http://www.otep.go.th/index.php?option=com_ccboard&view=topiclist&forum=2&Itemid=93

 

Facebook มั่นใจครูไทยเกินแสนคนอยากให้เปิด ชพค. 7

http://www.facebook.com/pages/มั่นใจครูไทยเกินแสนคนอยากให้เปิด-ชพค-7/231553070224716?sk=wallryyn

 

"วรวัจน์" รมต.ศธ.ยัน ไร้นโยบายเบรกครูกู้เงิน ย้ำ เป็นการเข้าใจผิด อ้าง น่าจะเป็นการแกล้งปล่อยข่าว ชี้จะไปห้ามคนจะกู้เงินได้อย่างไร..

http://m.thairath.co.th/content/edu/199537

 

วรวัจน์ เซ็งสกัดหนี้ครู

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=161716

 

ครูเดือดถูกห้ามกู้ ล่าชื่อปลด รมต.ศธ. วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

http://forum.serithai.net/viewtopic.php?f=2&t=42313

 

งานเข้า"วรวัจน์" ครูล่าชื่อถอดเหตุสั่งระงับกู้ ยันไม่ห้าม พร้อมเปิดให้ครูลงทะเบียน

http://www.gokorat.com/2760/งานเข้าวรวัจน์-ครูล่าชื่อถอดเหตุสั่งระงับกู้-ยันไม่ห้าม-พร้อมเปิดให้ครูลงทะเบียน.html

.............................................................................................................................................................

 ใบกู้ ชพค.

1. แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์ ประกอบด้วย  (ดาวน์โหลดแบบกู้เงิน ชพค ) พร้อมตัวอย่างการกรอก

 • แบบตรวจสอบเอกสารคำขอกู้เงิน โครงการ

 • บันทึกปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเงินเหลือไม่ถึงเกณฑ์ บันทึกเสนอขึ้นไปว่าจะนำเงินไปปิดสถาบันการเงินใดบ้าง)

 • แบบคำขอกู้ (มี 4 แผ่น)

 • หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ชพค

 • หนังสือให้ิยินยอมหักเงินเดือน

 • หนังสือยินยอมใหัหักเงินกู้สมทบกองทุนสวัสดิการเสริมความมั่นคง

2. แบบระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ชพค 1/1 (เคยกู้แล้วไม่ต้องแนบ เพระระบุมาแล้ว ) (ดาวน์โหลด ชพค. 1/1)

3. สำเนาใบเสร็จออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ขอได้ที่สหกรณ์) กรณีที่ไม่์ได้เป็นสมาชิกออมทรัพย์ให้ขอใบรับรองว่าไม่ได้เป็นสมาชิกมาแนบ ด้วย

4. หลักฐานประกอบผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส

 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5. หลักฐานประกอบผู้ค้ำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส

 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. หลักฐานพยาน (ถ้าไม่อยากแนบเพิ่มก็ใช้ คนค้ำเป็นพยานนี่แหละ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ที่มา http://oporjang.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%84-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-7-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F/

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้านบาท


คุณสมบัติผู้กู้
- กู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท อายุการเป๊นสมาชิกต้อง 6 เดือน
- กู้เกิน 1.2 ล้านบาทขึ้นไป อายุการเป็นสมาชิกต้อง 1 ปีขึ้นไป
- รีไฟแนนซ์ได้
- สลิปเงินเดือน 3 เดือนติดต่อกัน ต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆแล้ว
- บุคคลไม่มีรายได้ประจํา ต้องมี statement ย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ต้องคงเหลือ 20 %
ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆ แล้ว
- บุคคลที่ไม่มีหน่วยหักเงินเดือน ให้หักครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ค้ำ คู่สมรส พ่อ แม่
- ทําประกันชีวิตไม่เกินอายุไม่เกิน 65 ปี
- ระยะเวลากู้ 25 ปี หลักทรัพย์ค้ำ 30 ปี
- ถ้าไม่ประสงค์ทําประกันสินเชื่อ ต้องหาผู้ค้ำประกันเพิ่มจากเดิม โดยผู้ค้ำา 1 คนค้ำได้ในวงเงิน 3 แสนบาท
- จํานวนผู้ค้ำประกัน

           ไม่เกิน 6 แสน 1 คน

           เกิน 6 แสน -1.2 ล้านบาท 2 คน

           เกิน 1.2 ล้านบาทขึ้นไป 3 คน
- บุคคล 1 คน สามารถค้ำไม่เกิน 3 สัญญา
- เงินสมทบกองทุน

           กู้ 1 ล้าน 2,000 บาท

           กู้ 2 ล้าน 3,000 บาท

           กู้ 3 ล้าน 4,000 บาท
- อายุไม่เกิน 74 ปี สามารถกู้ได้
- อายุเกิน 75 ปี กู้ได้แต่ต้องมีหนี้ค้างชําระทั้งหมดรวมกันแล้ว ไม่เกินจํานวนเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่จะได้รับ
- ผู้ค้ำประกันต้องมีฐานเงินเดือนดังนี้
      ข้าราชการ 10,000 บาท
      เอกชน 10,000 บาท
      บํานาญ 8,000 บาท
- ยอดต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆแล้ว

 

ที่มา http://banpukkroo.com/board1/index.php?topic=2444.0

เข้าชม : 45550

ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ประเพณีบุญเดือน 9 ข้าวประดับดิน 3 ก.ย. 2559
      วิธีการส่งเห็ดถอบทาง EMS 17 มิ.ย. 2559
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) ปีพุทธศักราช 2559 2 ม.ค. 2559
      นาทีช่วยหญิงสูงอายุจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย 1 ธ.ค. 2558
      ตั้งใจเตะอะไรกันแน่...เจ็บสุดๆ 1 ธ.ค. 2558
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

PRchecker.info


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป