[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  
  

  เลือกค้นหาตามคำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


16 ก.ย. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กวย, กูย, ส่วย [2,960]
ชาวกวย หรือ กูย เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่คนไทยเรียกว่า “ส่วย”
17 ส.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
ประเพณีบุญกวนข้าวทิพย์ [3,421]
ในวันออกพรรษา ชาวอีสานมีประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ที่ผนวกเข้าเป็นประเพณีอันเดียวกันกับประเพณีออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) คือ กวนข้าวทิพย์ ซึ่งถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาช้านาน
1 ส.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลอนลำ [2,600]
กลอนลำ คือ บทร้อยกรองภาษาไทยลาว มีฉันทลักษณ์ (Forms) อยู่ 3 แบบ
1 ส.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองหาง (กลองยาวแบบลาว) [4,708]
กลองหาง เป็นชื่อเรียกกลองลำตัวยาวที่มีเสียงแหลมของชายไทยลาว มีชื่อเรียกอื่นๆ ว่า กลองแอว กลองตีน (ถ้าลำตัว-หางสั้น เรียกว่า กลองโทน)
30 ก.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองเส็ง [3,157]
กลองเส็ง หรือ กลองกิ่ง เป็นกลองสองหน้าใช้ตีประชันเสียงกันในงานประเพณีต่างๆ ของภาคอีสาน หรือบางแห่งใช้ตีให้จังหวะก็มี
7 มิ.ย. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองตุ้ม [4,681]
กลองตุ้ม เป็นกลองสองหน้าขนาดเล็ก มีสำเนียงเสียงดัง “ตุ้มๆ” จึงมีชื่อเรียกเช่นนั้น ชื่ออื่นๆ ของกลองตุ้มคือ กลองตุ๊บ กลองต้มซุบ เป็นต้น
12 มี.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองตึ้ง [3,054]
กลองตึ้ง เป็นชื่อเรียกกลองเสียงทุ้ม ตามสำเนียงเสียงกลองที่ดัง “ตึ้งๆๆ” ตามหูของชาวไทยลาว มีชื่อเรียกอื่นๆ คือ กลองเท่ง ตามสำเนียงของกลองเช่นกัน และบางคนเรียกว่า กลองรำมะนา เพราะเห็นว่ามีรูปร่างทรวดทรงคล้ายกลองรำมะนาของชาวไทยภาคกลาง
12 มี.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กรู (ครู-เขมร) [5,925]
กรูกำเนิด (ครูที่มีมาพร้อมกับการเกิด) ชาวเขมร-ส่วย เชื่อว่าคนทุกคนที่เกิดมามีเทพเจ้าองค์หนึ่ง ที่เรียกชื่อว่า “ครู” ตามมารักษา ดังนั้นทันทีที่ทารกคลอดออกมา พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายจะทำ จวมกรูกำเนิด ต้อนรับทันที
11 มี.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กรุนจัญ (ไข้ป่า-เขมร) [2,222]
กรุนจัญ เป็นภาษาเขมร กรุน แปลว่า ไข้ตัวร้อน จัญ แปลว่า แพ้ หมายถึง ไข้ป่า ไข้จับสั่น หรือไข้มาลาเรีย การที่เรียกว่า กรุนจัญ ไข้แพ้นั้น เพราะสมัยก่อนยังไม่มีการพิสูจน์เห็นเชื้อมาลาเรีย จึงสันนิษฐานเอาตามความเชื่อว่า เป็นเพราะแพ้น้ำดื่ม แพ้ผีป่า แพ้อากาศในป
27 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กรรเชอ ปันเจาะ กำป๊วง (กระเชอใส่ของให้ผี-เขมร) [1,929]
กรรเชอ ปันเจาะ กำป๊วง คือกระบุงใส่ข้าวของสำหรับให้ผู้ตายนำติดตัวไป ซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งของชาวเขมร-ส่วยที่ญาติจะต้องทำให้แก่ผู้ตายทันทีที่สิ้นใจ
27 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
เครื่องดนตรี กระแสมุย (ซอเขมร) [5,562]
กระแสมุย เป็นเครื่องดนตรีโบราณของชาวสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้บรรเลงได้ ครั้งสุดท้ายมีแสดงหน้าพระที่นั่งเมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน พ.ศ.2498 ที่หน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ โดย นายกมล เกตุสิริ
27 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ [2,849]
นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เป็นคนไทยบุคคลที่ 6 ที่ได้รับรางวับแมกไซไซ ในฐานะผู้นำชุมชน เคยได้รับการยกย่องเป็นแพทย์ชนบทดีเด่น เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมความว่า เป็นนักสาธารณสุข นักวิชาการ นักพัฒนา
4 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กระสวยทอผ้า [4,561]
กระสวย หรือ กะสวย เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้ามีหน้าที่ส่งด้ายพุ่งเข้าไปในด้ายเส้นยืนที่ขึงอยู่บนหูกทอผ้า เพื่อที่จะให้ด้ายพุ่งสอดอยู่ในระหว่างด้ายยืน
30 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
โบราณสถานกระท่อมเจ้าเงาะ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [3,394]
โบราณสถาน ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ที่ปรากฏอยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยทวารวดี เช่น ใบเสมาหิน หินจำหลักเทวรูป รวมทั้งชื่อบ้านนามเมืองนั้น ชาวบ้านมักจะนำไปเล่าเป็นตำนานผูกพันกับเรื่องสังข์ทอง
6 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
นิทานกระต่ายในวงพระจันทร์ [3,186]
เรื่องกระต่ายในวงพระจันทร์ เป็นนิทานคำกลอนโบราณ เป็นคำประพันธ์ชนิดโคลงสาร (กลอน) ว่าด้วยเรื่องกระต่ายโพธิสัตว์ กับสัตว์ 3 ชนิดที่เป็นสหายกัน คือ นาค ลิง และหมาจิ้งจอก สัตว์ทั้งสี่ซึ่งมีกระต่ายเป็นหัวหน้า ต่างก็รักษาศีลปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมเคร่งครัดจน
5 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
นิทานกระต่ายเจ้าปัญญา [3,109]
คนในสมัยก่อนมักเชื่อเรื่องความฝัน ถ้าคืนไหนฝันอย่างไรตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงตามที่ฝัน เช่น ฝันว่าได้กินอะไรพอตื่นขึ้นมาก็ได้กินของสิ่งนั้นดังที่ฝันไว้
5 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
การละเล่นกระโดดสาก [2,396]
กระโดดสาก หรือ เต้นสาก เป็นกีฬาพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะการเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นลาวกระทบไม้ แต่มีจังหวะการเต้นที่รวดเร็วและมีท่าทางโลดโผนกว่า ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่า กระโดดสากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีมาแต่เมื่อไร
30 ธ.ค. 2557 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กระเซิบ ภาษาเขมร ทาบทามสาว [2,497]
กระเซิบ เป็นภาษาเขมร แปลว่ากระซิบกระซาบ ความหมายในสังคมชาวเขมร-ส่วย หมายถึงการพูดที่ไม่ให้เกิดความอื้อฉาว คือ เมื่อชายหนุ่มชอบพอลูกสาวใคร ก็บอกผู้ใหญ่ให้ไปสู่ขอ
24 ธ.ค. 2557 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กระเชอหู [2,213]
กระเชอหู หรือ กระเพาะ มีรูปร่างเหมือนกระบุง ทำด้วยไม้ไผ่ ใช้หาบของขายในเมืองหรือชนบทอีสานทั่วไป นิยมใช้กันมากแถบบ้านโตนด บ้านลองตอง บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา บ้านหนองแมว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
6 ธ.ค. 2557 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
ประวัติอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ [6,011]
เมืองกมลาไสยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2409 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 4) ตรงกับสมัยพระยาชัยสุนทร (กิ่ง) เป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ปัจจุบันเป็นอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>